Bilder och text, copyright (C) Roy Paulsson  info@pelargoner.com  om inget annat angesSkötsel

För Pelargoner gäller värme, sol och kontinuerlig näringstillförsel under växtsäsongen men undvik näringstillförsel med för mycket kväve för då är risken stor att plantorna får för mycket bladtillväxt och ingen eller dålig blomning. Det vill vi ju inte ha!

Jorden skall vara mullrik, välgödslad och helst vara uppblandad med lecakulor.

Var noga med dräneringen, plantorna får inte stå med "fötterna" i vatten. Ett dräneringslager bestående av lecakulor alternativt krukskärvor i botten på krukorna är att föredra.
Krukorna måste ha rätt storlek så att plantorna kan utveckla ett bra rotsystem.


En god tumregel är att omplantera sina pelargoner till  större kruka så att de kommerlängtre ner i jorden än vad den var i ursprungskrukan när du inhandlade den.
Står plantan i kruka är det bra att snurra den ett halvt varv lite då och då för jämnare tillväxt. På vintern har pelargonerna sin viloperiod och vill då stå i sval temperatur, +10 till 15 grader och relativt ljust.

Under vintertid skall dina pelargoner vattnas mycket sparsamt och absolut inte med någon gödning/näringstillförsel.
Låt jorden torka upp mellan bevattningarna.

Under den mest intensiva växtperioden på sommaren  behöver pelargonerna vattnas mer regelbundet.