Bilder och text, copyright (C) Roy Paulsson  info@pelargoner.com om inget annat anges


Så sköter du dina Pelargoner

För Pelargoner gäller värme, sol och kontinuerlig näringstillförsel under växtsäsongen men undvik näringstillförsel med för mycket kväve. Risken är då stor att plantorna får för mycket bladtillväxt och ingen eller dålig blomning.
Det vill vi ju inte ha.

Jorden skall vara mullrik, välgödslad och helst vara uppblandad med lecakulor.

Var noga med dräneringen, plantorna får inte stå med "fötterna" i vatten. Ett dräneringslager bestående av lecakulor alternativt krukskärvor i botten på krukorna är att föredra.
Krukorna måste ha rätt storlek så att plantorna kan utveckla ett bra rotsystem.En god tumregel är att omplantera sina Pelargoner till större större kruka så att plantorna kommer längre ner i jorden än vad den var i ursprungskrukan.
Står plantan i kruka är det bra att snurra den ett halvt varv lite då och då för jämnare tillväxt. På vintern har Pelargonerna sin viloperiod och vill då stå i sval temperatur, +10 till +15 grader och relativt ljust.

Under vintertid skall dina Pelargoner vattnas mycket sparsamt och absolut inte med någon näringstillförsel.
Låt jorden torka upp mellan bevattningarna.
Under den mest intensiva växtperioden på sommaren behöver Pelargonerna vattnas mer regelbundet
Har du problem med ohyra, blad med gula fläckar, att din Pelargon vissnar, att din Pelargon inte blommar eller blommar väldigt dåligt, mögel i jorden, vita blad …....….  klicka här