p e l a r g o n e r   f ö r   n y b ö r j a r e
Copyright © 2015 Roy Paulsson
Skötsel

För Pelargoner gäller värme, sol och kontinuerlig näringstillförsel under växtsäsongen men undvik näringstillförsel/gödning med för mycket kväve, då är risken stor att plantorna får för mycket bladtillväxt och ingen eller dålig blomning.

Jorden skall vara mullrik, välgödslad och helst vara uppblandad med lecakulor.

Var noga med dräneringen, plantorna får inte stå med "fötterna" i vatten. Ett dräneringslager  bestående av lecakulor alternativt krukskärvor i botten är att föredra.
 
Krukorna måste ha rätt storlek så att plantorna kan utveckla ett bra rotsystem.

En god tumregel är att omplantera sina pelargoner till större kruka så de kommer längre ner i jorden än vad den var i ursprungskrukan när du inhandlade den.
Låt jorden torka upp mellan bevattningarna.
Under den mest intensiva växtperioden på sommaren behöver pelargonerna vattnas mer regelbundet.

Står plantan i kruka är det bra att snurra den ett halvt varv lite då och då för jämnare tillväxt.
På vintern har pelargonerna sin viloperiod och vill då stå i sval temperatur, +10--15 grader och relativt ljust.
Under vintertid skall dina pelargoner vattnas mycket sparsamt och absolut inte med någon näringstillförsel.